Javna razpisa za sofinanciranje čebelarske opreme in racionalizacijo sezonske selitve panjev

Javna razpisa za sofinanciranje čebelarske opreme in racionalizacijo sezonske selitve panjev sta še odprta.
Rok za oddajo obeh javnih razpisov je 4.9.2020 oz. do zaprtja javnega razpisa.
Predmet javnega razpisa za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme. Namen tega ukrepa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije.
V okviru 2. javnega razpisa za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 je glede na predhodni javni razpis, ki se je zaprl 31. 7. 2020, bistvena razlika v nekoliko omiljenih pogojih in poenostavitvi izvedbe ukrepa. V okviru tega javnega razpisa morajo stroški nakupa čebelarske opreme znašati najmanj 300 eur brez vštetega DDV.
Javni razpis in razpisna dokumentacija je dostopna na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-ukrep-sofinanciranje-cebelarske-opreme-v-letu-2020/

Predmet javnega razpisa za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev. Namen tega ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
Javni razpis in razpisna dokumentacija je dostopna na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-ukrep-racionalizacija-sezonske-selitve-panjev-v-letu-2020/
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in izpolnjuje pogoje razpisa.
Dodatne informacije o javnih razpisih najdete na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580 77 92. Vprašanja pa lahko zainteresirani čebelarji posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
Razpisi so objavljeni na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/.
Za pomoč pri izpolnjevanju vloge smo vam na voljo svetovalci JSSČ. Kontaktne podatke svetovalcev najdete na: http://www.czs.si/content/B5 . Za svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju vloge se je potrebno najaviti.

Ta vnos je bil objavljen v Obvestila. Zaznamek za trajno povezavo.