Aktualno

Čebelarsko društvo Turnišče vas vabi na redni letni Zbor članov. Ta bo v soboto, 18.1.2020 ob 16.00 uri v prostorih gostilne Rajh, Draženci 96, 2288 Hajdina.

Predlagan je naslednji dnevni red:

 

 1. Otvoritev zbora članov in pozdrav,
 2. Izvolitev delovnega predsedstva,
 3. Potrditev članarine za leto 2020,
 4. Poročilo predsednika,
 5. Poročilo tajnika,
 6. Poročilo blagajnika,
 7. Poročilo odbora društvene kontrole,
 8. Poročilo čebelarskega krožka Hajdina,
 9. Predlog in sprejem programa dela za leto 2020
 10. Predlog in sprejem finančnega plana za leto 2020
 11. Razprava po poročilih,
 12. Sprejem spremembe statuta ČD Turnišče,
 13. Podelitev odlikovanj Antona Janše III. Stopnje,
 14. Sprejem novih članov,
 15. Določitev delegatov za občni zbor ZČD Ptuj,
 16. Pobude, predlogi, razgovor in večerja.

S čebelarskimi pozdravi NAJ MEDI!

 

PROSIMO, DA SE ZBORA ČLANOV ZANESLJIVO UDELEŽITE! V PRIMERU, DA SE ZBORA ČLANOV NE BOSTE UDELEŽILI PROSIM, DA SVOJO ODSOTNOST opravičite NA 040 709 823 ALI 031 484 527 ALI NAM PIŠETE NA CD.TURNISCE@GMAIL.COM NAJKASNEJE DO ČETRTKA 16.1.2020.

Upravi odbor

ČD Turnišče

 

Naj medi!

Roman Repič