Obvestila

Sporočanje števila čebeljih družin

V skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/08, 55/13, 92/15) je vsak čebelar dolžan v Register čebelnjakov (RČ) sporočati podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktobra. Sporoča se število vseh čebeljih družin, vključno z rezervnimi družinami, ki jih ima čebelar v lasti na dan popisa. Rok za sporočanje omenjenih podatkov je najpozneje do 1. decembra  za oba popisna datuma.

Stanje čebeljih družin  lahko čebelarji  sporočijo sami preko spletne aplikacije, ki je objavljena na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske  sisteme : https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup

Čebelarji, ki stanja čebeljih družin v register čebelnjakov, na oba ali enega izmed popisnih datumov, ne bodo sporočili do začetka novembra, bodo v novembru prejeli poziv. V tem primeru izpolnijo prejet obrazec in ga najkasneje do 1. decembra 2018 posredujejo na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme, ali pa podatke najkasneje do 1. decembra 2018 sporočijo preko prej omenjene spletne aplikacije.