Statut ČD Turnišče

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih – ZDru-1 – UPB2 (Ur. l. RS, št. 64/2011 z dne
12.8.2011) je zbor članov Čebelarskega društva Turnišče (v nadaljevanju ČD Turnišče), dne
9.2.2019 sprejel

STATUT
ČEBELARSKEGA DRUŠTVA TURNIŠČE

 

 

Statut ČD Turnišče