Priporočila čebelarjem v času razglašene epidemije Covid-19

Obveščamo vas, da je danes, 13.11.2020 stopil v veljavo Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zardi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur.l. RS, št. 163/2020), ki začasno prepoveduje zbiranje ljudi. Tako Priporočila čebelarjem v času razglašene epidemije nalezljive bolezni covid-19, ki smo jih objavili dne, 26.10.2020 na naši spletni strani http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/11177 in v glasilu Slovenski čebelar št. 11, ne veljajo več v delu, ko opisujemo o omejitvi zbiranja do šest oseb in morebitnemu sklicevanju sestankov.
Še enkrat poudarjamo, da od danes dalje velja začasna prepoved zbiranja ljudi, začasna prepoved vseh prireditev, shodov, slavja, praznovanj, poroke in verskih obredov.
V veljavo je stopil tudi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 163/2020) . Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.  Pri tem kot izjema še vedno ostaja prodaja kmetijskih pridelkov (kamor sodijo tudi čebelji pridelki) na kmetiji, kot ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo.
V veljavi ostaja Odlok o omejitvi gibanja in zbiranja ljudi, ki je pričel veljati s torkom, 26.10.2020 (Ur. L. RS, št. 155/2020) in začasno prepoveduje prehajanje ljudi med občinami.  Ponovno poudarjamo, da v okviru veljajo izjeme, med katerimi je dovoljeno opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti. Za čebelarje to pomeni, da če imajo čebelje družine registrirane v drugi občini glede na njihovo stalno ali začasno bivališče, lahko te oskrbujejo v tej občini. Seveda pa morajo ob morebitni kontroli nadzornega organa ob prehodu občin to tudi dokazati: npr. z izpisom iz Centralnega registra čebelnjakov ali registra kmetijskih gospodarstev. Pod opravljanje kmetijske dejavnosti štejemo vse dejavnosti, ki pripomorejo k pridelavi in predelavi hrane, vključno z dostavo kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov kupcem (to lahko dokazujemo z dobavnicami) ter obisk kupcev na kmetiji z namenom prevzema kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov. Poleg tega ne pozabite izpolniti izjave za dokazovanje upravičenosti gibanja med občinami, ki jo je predpisala vlada in jo najdete na spletni strani vlade.

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko čebelarstva in Lidija Senič, vodja služb pri ČZS

Ta vnos je bil objavljen v Obvestila. Zaznamek za trajno povezavo.