Mesečni nasveti

Mesečni nasveti januar:

 • skrb za mir na čebelnjaku,
 • čiščenje snega,
 • priprava in ureditev čebelarskega pribora,
 • nabava novih čebeljih panjev, satnic,
 • izobraževanje

Januar je mesec sredi zime in je čas počitka za čebele. Je tudi eden redkih mesecev, ko veljajo ta navodila za vse kraje v Sloveniji. V tem mesecu čebelarji nimamo pri čebelah kakšnega posebnega dela. Skrbeti moramo, da je na stojišču za čebele mir. Zaradi nemira čebele porabijo veliko več hrane, a ker so izleti pozimi omejeni, čebele kaj hitro zbolijo za grižo. Prava nadloga za čebele so pozimi razne ptice, ki niso odletele v južne kraje. Kako se rešiti le teh so mnenja deljena. Medtem ko eni predlagajo, da pticam izobesimo hrano, tako da jih odvrnemo od stojišča, drugi trdijo da jih prav to privablja k čebelnjaku.

Ker nas proti koncu januarja že daje čebelarski »firbec« prekontroliramo čebelnjak in pregledamo panje. S tem ne mislim, da morate sredi najhujše zime odpirati panje, ampak se tu poslužujemo gumijaste cevke, ki jo porinemo skozi žrelo panja in kakor zdravniki pri pregledu pljuč, ugotovimo stanje svojih čebeljih družin.

V mesecu januarju uredimo še svoj čebelarski inventar, žičimo satnike, istočasno pa pridobivamo propolis. Zavedajmo se, da so stari in zanemarjeni panji vir mnogih okužb in bolezni, zato je sedaj čas, da uredimo vse nenaseljene panje.

Ker je čebelarstvo nikdar prebrana knjiga, se moramo nenehoma izobraževati. V dolgih zimskih večerih beremo čebelarsko literaturo in na internetnih spletnih straneh iščemo čebelarsko tematiko. V okviru organiziranih izobraževanj se mora čebelar nenehno izpopolnjevati o pridobivanju neoporečnih čebeljih pridelkov, in obvladovanju varoj.

Varoja:

Če smo zamudili pozno jesensko tretiranje varoj, so v takšni družini invalidi (predvsem takšni, ki jih je poškodovala varoja). Takšna družina ima slabše možnosti za uspešno prezimitev. Invalidi so čebelji družini v breme, zato je pomembno, da so čebele zdrave. Ker je ponavadi mesec januarju prehladen, sedaj ni mogoče popraviti napak zaradi nezadostnega pravočasnega zmanjšanja števila varoj v čebelji družini.

Avtor: Vlado Auguštin

 

Mesečni nasveti februar:

 • kontrola čebel pri čistilnem izletu,
 • pomoč čebeljim družinam, ki so ostale brez hrane,
 • čiščenje podničnih vložkov oz. podnic,
 • ureditev napajalnika,
 • čiščenje snega in skrb za mir na čebelnjaku

Pred nami je že drugi del zime z mesecem februarjem, ki je zelo nepredvidljiv mesec. Ta je lahko zelo hladen in snežen ali pa tudi topel in poln spomladanskega cvetja. Temu primerno se obnašajo čebele in z njimi tudi mi čebelarji. Ko sedaj posije že kar toplo opoldansko sonce, privabi čebele iz panjev. Če se čebele niso preletele in otrebile v januarju, to z gotovostjo lahko pričakujemo v mesecu februarju.

Do preleta čebel in otrebitve pride, ko se v lepem vremenu toplota ozračja dvigne nad 8° C. Prvi izlet, ki ga imenujemo tudi čistilni, je navadno v našem koncu okoli sredine februarja. Normalno se prelete skoraj vse družine v enem dnevu. Tudi če katera družina zataji, to navadno ni nič hudega. V panje, ki ne lete, pihnemo in če slišimo da samo rahlo zašumijo, smo prepričani da je z družino vse v redu. Največkrat zakasnijo dobre in močne družine, ki dobro prezimujejo in se jim pač ne mudi s trebljenjem.

Kontrola na bradah ob izletnem dnevu nam pove veliko več , kot pa nervozno in za čebele stresno brskanje po panjih. Hiter pregled družin in to samo sumljivih bomo opravili, ko se bo temperatura dvignila čez 12 C. Če smo na izletni dan pri čebelah izvlečemo podnične vložke in tudi iz njih ugotovimo stanje v družini. Pri nakladnih panjih lahko podnice v takšnem trenutku, zamenjamo z očiščenimi in razkuženimi.

Z izletom nastopijo v čebeljih družinah prve večje spremembe. V panju se začne porajati novo življenje. Matica začne zalegati po nekaj več jajčec v sredino zimskega gnezda. Za razvoj prvega zaroda je potrebna višja temperatura. Ta se sedaj dvigne v gnezdu od najvišje zimske 22o C na okrog 34o C. Z višjo temperaturo pa je tudi povezana večja poraba hrane. Mesečna poraba hrane v februarju naraste tja do 1,5 kg, medtem ko je bila v januarju le do 0,9 kg.

Zalega potrebuje za razvoj tudi vodo, ki jo čebele v začetku dobe na odkritem medu, po čistilnem izletu pa jo prinesejo tudi od zunaj. Prva dela ki jih čebelar opravi konec mesec februarja, so poleg čiščenja in dezinfekcije podnic tudi postavitev napajalnika z vode za čebele. V kolikor ob čebelnjaku oz. stojišču ne postavimo napajalnika ali pa z njegovim aktiviranjem zamudimo, so čebele primorane iskati vodo v mlakah, gnojiščih in kanalih. S tem v panj prinašajo nehigiensko vodo onesnaženo z mikroorganizmi nevarnimi za zdravje čebelje družine.

Varoja:

Če smo pa zamudili pozno jesensko tretiranje varoj je sedaj zadnji čas da ukrepamo. Konec januarja in začetek februarja, ko v čebelje gnezdo še ne prične prihajati sveži cvetni prah in nektar v velikih količinah, so skoraj vse varoje v družini zunaj zalege na čebelah. V primeru lepega vremena in višjih temperatur priporočam, da zatirate varoje z kapanjem z oksalno kislino . V kolikor je v čebelji družini že zalega smo za ta ukrep prepozni. Pri pregledu podničnih vložkov bodimo pozorni na varoje. V kolikor je bilo v družini ob zazimitvi manj kot 40 varoj, lahko pričakujemo, da bo na podničnem vložku samo nekaj naravno odmrlih varoj. Ker je na podničnem vložku veliko drobirja in mrtvic, bomo varojo težko odkrili, kar pa ne pomeni da ni prisotna v panju.

Avtor: Vlado Auguštin

 

Mesečni nasveti marec:

 • temeljiti pregled čebeljih družin
 • preveriti zalogo hrane-
 • sajenje medovitih rastlin
 • priprava satnic

Mesec marec je navadno še toliko hladen, da nam pri čebelah na splošno dopušča le najnujnejša opravila, pa še za ta moramo počakati, da se temperatura v senci dvigne vsaj na 10 C. Prve preglede opravimo zelo hitro, saj moramo paziti , da v panju ne izgubimo preveč toplote in da pretirano ne vznemirjamo čebeljih družin.

Pri prvem pregledu ocenimo rezerve medu, ki morajo biti v tem trenutku od 8 -10 kg, stanje zalege in zdravje družine. V kolikor je čebelja družina brez hrane ji dodamo sat z medom iz rezerve ali iz družine, ki jo ima viška. Prav tako preverimo če je v panju matica. Kvalitetna čebelja zalega nam je dober dokaz za to. Več pozornosti namenimo družinam, ki slabo ali sploh ne izletavajo. Če najdemo družino brez zalege in z majhnim številom čebel jih ometemo, panj pa zapremo. Ometene čebele si bodo same izprosile vstop v drugi panj. V kolikor pa je kakšna družina odmrla , takšen panj zapremo, očistimo in dezifinciramo.

Včasih se izplača, da oslabeli družini, ki ne zaseda vsega satja, zaradi lažjega ogrevanja zožimo prostor in jo z pregradno desko v velikosti in debelini satnika omejimo na manjše število satov. Oslabela družina se bo v manjšem prostoru lepše razvijala in ji bomo prostor po potrebi sproti razširjali.

Staro čebelarsko pravilo pravi: za kolikor tehtnica pade po 15 marcu, toliko hrane moramo dodati. Proti koncu meseca marca že napoči čas 40 dni pred začetkom prve paše, katera je v naših krajih akacija. Da bomo cvetenje akacije čim bolj izrabili, moramo začeti čebelje družine vzpodbujati k čim večjem razvoju. Pri tem moramo upoštevati, da traja razvoj od jajčeca do izlegle čebele – delavke 21 dni in da začnejo čebele v normalnih razmerah izletavati na pašo šele po treh tednih (zakon 40 dni). Najenostavnejši postopek pospeševanja razvoja je, da z vilicami natrgamo ali napraskamo pokrovce na medenih satih . Čebele bodo začele med takoj prenašati, matica bo dobila občutek, da je v naravi paša in zato začela intenzivnejše zalegati. Čebelja družina z zadostno zalogo medu in cvetnega praha, ne potrebujejo nobenega krmljenja.

Varoja:

Varoja bo sedaj pobrala svoj zadnji davek, v prihodnjih mesecih pa se bo začasno potuhnila. Vsi panji, pri katerih smo ugotovili velik naravni odpad varoe, nam bodo problematični kasneje pozno poleti oz. jeseni. V čebelji družini, ki jo pozimi uniči varoza, je že v jeseni veliko število teh parazitov, zato precej mladic zadnjih generacij zimskih čebel odmre že v pokritih celicah. Pri prvem spomladanskem pregledu čebel v takšnih panjih najdemo sate s pokrito zalego, na prvi pogled podobne satom obolelim za hudo gnilobo. Razlika je v tem, da pri varozi najdemo v pokritih celicah že skoraj popolnoma razvite čebele v različnih fazah razvoja. V drobirju na podničnih vložkih najdemo veliko odmrlih varoj.

Avtor: Vlado Auguštin

 

Mesečni nasveti april:

 • kontrolni pregledi čebeljih družin,
 • preveriti zalego,
 • preveriti zalogo hrane,
 • gradnja čim več satnic,
 • zbiranje cvetnega prahu,
 • izenačevanje družin

V aprilu so možne še velike vremenske spremembe, ki vplivajo na razvoj družin, zato mora čebelar svojim čebelam večkrat pošteno priskočiti na pomoč. V tem   času se prične prava skrb za vzgojo močnih družin, katere bodo lahko izkoristile glavno spomladansko pašo. Da dosežemo dober in skladen razvoj čebeljih družin v tem mesecu, jim moramo zagotoviti dovolj: toplote, hrane in prostora.

Če hočemo pravočasno ugotoviti vse spremembe v panju, moramo družine v tem mesecu najmanj trikrat pregledati. V kolikor smo matico že začeli vzpodbujati k zaleganju oz. družino dražilno krmiti ta z večjim obsegom zalege potrebuje tudi več prostora. To družine rešijo s širjenjem gnezda proti robu panja. Pri obilni zalogi hrane ob zalegi, širjenje plodiščnega prostora izvajamo z dodajanjem enega ali dveh praznih satov z lepo izdelanimi celicami. To satje je temnejše iz razloga, ker so se v prejšnji čebelarski sezoni iz njega razvile 3-4 generacije čebel. Na osnovi števila zaleženih satov se odločimo koliko praznih satov bomo dodali v prvem širjenju gnezda.

Pri enem od prvih pregledov v aprilu, ko družine še niso tako močne, je priporočljivo da se odločimo za označevanje matice. Sredi aprila je ponavadi že veliko najrazličnejšega cvetja, začne cveteti regrat, borovnica predvsem pa divja češnja, ki daje veliko cvetnega prahu in medičine, ter tako po uspešni zamenjavi generacij čebel vzbudi pri teh prvi gradilni nagon. Če so družine močne in z mladimi maticami, je že čas da dodamo v gradnjo po eno satnico. Gradnja satja, dovolj prostora za zaleganje matice in nemotek pretok feromonov v panju so ključni za preprečevanje rojenja. V slučaju da se paša prekine, moramo družinam takoj pomagati z dodatnim krmljenjem s raztopino sladkorja in vode v razmerju1:1.

Navzlic enaki oskrbi se vse družine vedno ne razvijajo enakomerno. Pomagamo si tako, da močno razviti družini odvzamemo sat pokrite zalege s čebelami vred in ga dodamo slabše razviti in zaostali. Pravih slabičev ne ojačujemo ampak jih združujemo.

V tem mesecu čebelja družina porabi približno 5 kg hrane. Velikokrat se zgodi, da začne v panju zaradi slabih vremenskih razmer primanjkovati hrane, zato moramo čebeljo družino dodatno krmiti s sladkorno raztopino v razmerju 1:1. Sladkorno-medene pogače v tem času čebele že bolj izčrpavajo, z dodatkom medu pa so čebelje družine bolj izpostavljene raznim okužbam.

Varoja:

V kolikor smo čebele proti varoji tretirali pozno jeseni ali pozimi z oksalno kislino, bomo na kontrolnih vložkih v posameznih panjih našli le posamezne varoje. V nasprotnem nam bo sedaj večji problem predstavljala akutna čebelja paraliza, ki je bolezen mladih čebel delavk v tistih družinah, ko so napadene z varojo. Pred panji je veliko čebel, ki se plazijo po travi in ne morejo leteti . Izbruh bolezni je povezan s sesanjem čebelje hemolimfe s strani varoje, kar prispeva k hitrejšemu razmnoževanja virusa v hemolimfi, ki povzroča to bolezen. Najučinkovitejši način boja pred to nadlogo, pa je spet uspešno tretiranje čebel proti varoji. Pri zatiranju varoje postajajo vse pomembnejši biotehnični ukrepi. V kolikor novembra ali decembra nismo izvedli korenitega zatiranja varoj ali če obstaja možnost reinvazije izrezujemo trotovino. Biotehničnim ukrepom se lahko pridruži še odvzemanje satov s pokrito čebeljo zalego.

Tako smo združili dve čebelarski opravili – čebelam oziroma matici smo povečali prostor in hkrati odstranili tudi varoje, ki so bile v pokriti zalegi, pokrito zalego pa smo uporabili za formiranje narejencev.

Avtor: Vlado Auguštin

 

Mesečni nasveti maj:

 • kontrolni pregledi čebeljih družin,
 • preprečevanje rojenja,
 • vstavljanje gradilnih satov,
 • omogočanje prostora v medišču,
 • prevoz čebel na pašo

Mesec maj prinaša čebelarju obilico dela, v kolikor hoče doseči višek razvoja svojih čebeljih družin. Posledice prezimovanja se počasi umikajo vse večji moči čebeljih družin. Kakor v aprilu, moramo tudi v maju čebelje družine pregledati najmanj trikrat in pri pregledih opraviti pomembna dela. Ena od njih sta povečevanje prostornine panja za zaleganje matice in dodajanje satnic. S temi posegi v panju izkoristimo vso sposobnost matice in odstranimo enega od prvih vzrokov za rojenje. Gradnja satja, dovolj prostora za zaleganje matice in nemoten pretok feromonov v panju so ključni za preprečevanje rojenja. Če namreč mlade čebele nimajo kam odlagati matični mleček in če nimajo dovolj prostora za gradnjo satja, je rojilni nagon ob skromnih pašah lahko zelo velik. V panj vstavimo gradilni satnik, s katerim želimo doseči več ciljev. V gradilnem satniku čebele svobodno gradijo trotovino ali pa čebelje celice. To satje čebelarji izrezujemo in tako dobimo prvovrsten vosek, ki ni okužen z raznimi primesmi ostankov kemičnih sredstev. Gradilni satnik, tudi znatno olajša pregled družin; predstavlja namreč barometer rojilnega razpoloženja v čebelji družini. Če je zgrajen v celoti pomeni, da se družina še ne pripravlja na rojenje. Nasprotno pa moramo družine, pri katerih iz gradilnika nimamo ničesar izrezati ali le malo, obvezno pregledati. To je namreč znak, da se družina pripravlja na roj, ali na preleganje matice ali pa naznanja slabo pašo. Gradilni satnik je pomemben dejavnik pri zmanjšanju z okuženostjo z varojo. V kolikor imamo čebelje družine, katere pred glavno pašo še niso dosegle svojega maksimuma, je še vedno čas , da jim pomagamo s pašnimi čebelami iz rezervnih družin. To je še posebej enostavno pri nakladnih panjih. Panj z rezervno družino iz rezervnega stojišča enostavno postavimo na ali pa poleg panja proizvodne čebelje družine. Po nekaj dneh panj z rezervno družino odnesemo nazaj na rezervno stojišče, oddaljeno cca 2-3 km. Vse pašne čebele, ki so izletele iz rezervnih panjev, se bodo sedaj vračale v proizvodna društva in jih tako številčno okrepile. V naših skromnih pašnih razmerah, je za dober pridelek medu nujno, da matice pred pašo ko so panji na višku moči, omejimo pri zaleganju. Tako se zmanjša količina zalege v času glavne paše, kar povzroči da se sprosti veliko čebel, ki bi sicer oskrbovale zalego in tako lahko postanejo nabiralke. Na ta način se maksimalno poveča nabiralna moč čebelje družine. Najbolj pogost način omejevanja matice pri zaleganju je z matično rešetko.

Varoja:

Maja moramo opraviti temeljito diagnozo in ugotoviti, koliko varoj je v čebelji družini. Če diagnoza pokaže, da moramo ukrepati še pred koncem paše, imamo na razpolago več možnosti: nadaljujejo lahko izrezovanje trotovine ali odvzemamo sate pokrite čebelje zalege, vključimo lovilne sate itd. Biotehnične ukrepe vgrajujemo v naš način čebelarjenja tako, da bomo čim manj stvari počeli samo zaradi varoje, ampak da bomo sočasno zavirali tudi rojilno razpoloženje, delili družino z oblikovanjem narejenca z zalego, naredili umetni roj ipd…

Avtor: Vlado Auguštin

 

Mesečni nasveti junij:

 • kontrolni pregledi čebeljih družin
 • vzreja matic
 • vzreja rezervnih družin
 • izrezovanje trotovine
 • točenje medu

Že smo v glavni čebelarski sezoni in pred nami je čas čebelarske žetve, kajti mesec junij je eden izmed najbolj medenih mesecev. V kakšni meri nam bodo čebele povrnile naš trud je odvisno od tega, kakšen je bil razvoj čebeljih družin in njihova oskrba spomladi. V kolikor smo delali po opisanih navodilih za vsak mesec in je bila v naravi koliko toliko dobra paša, rezultati sedaj ne bi smeli izostati. Glavna skrb za čebelje družine v mesecu juniju je, da imajo le te vedno dovolj prostora za nemoteno širjenje gnezda. To nam vsaj pri nakladnem panju ne bi smelo biti problem, kajti gnezdo širimo z nastavljanjem praznih naklad. Poskrbimo, da bodo skrajni sati na obeh straneh napolnjeni z medom, tako da bo ob gnezdu ali nad njem vsaj pet kg medu. Na ta način bo matica zalegala s polno močjo in ne bo zmanjšala obsega zaleganja, zaradi grozečega pomanjkanja hrane. Poleg prostornega plodišča, ki je porok za največji razvoj družin, je še bolj pomembno tudi dovolj prostorno medišče. Premajhen prostor v medišču v času medenja povzroči manjši donos medu in vse delo in trud, ki smo ga vložili za razvoj čebeljih družin, bo zaman. V začetku junija je idealen čas za izdelavo narejencev oz. rezervnih družin. Te si lahko naredimo na zelo preprost način tako, da iz močne čebelje družine vzamemo dva sata pokrite zalege s čebelami vred in ju vstavimo v prašilček oz. v prazno naklado. Pred tem moramo seveda najti označeno matico, katera se nahaja v plodišču. Na vsako stran pokrite zalege dodamo meden sat in satnico, ter v panj ob sat s pokrito zalego dodamo že prej pripravljen matičnik. Matičnike pridobimo iz pazljivo izbrane čebelje družine. Ta mora biti mirna, nerojiva, številčno najmočnejša in dobra medarica . Obstaja velika možnost, da bodo matice vzgojene iz takšne zalege nasledile lastnosti takšne družine. Prav tako je v začetku junija čas za točenje medu. Na to se mora čebelar temeljito pripraviti. Poleg opreme za točenje, si mora čebelar priskrbeti tudi dovolj zaščitne opreme za tiste, ki mu bodo pomagali. Za točenje si izberemo lep, topel dan, ko bodo čebele izletavale na pašo. Le tako se bomo izognili nepotrebnih čebeljih pikov in ropa. Med se hitreje in temeljiteje toči iz satja, če je temperatura višja od 25 C. Upoštevati moramo, da mora biti med primerno zrel: pokritega naj bo vsaj dve tretjini.

Varoja:

Varojo v tem mesecu zatiramo z biotehničnimi ukrepi, kot so izrezovanje trotovine, odvzemanje satov pokrite zalege, lovilni sati itd.  V kolikor računamo na izrabo poznih paš in če nam tako nakazujejo testni vložki, moramo družine med dvema pašama razbremeniti varoj. Za to je v tem trenutku najbolj primerna mravljična kislina, ki je edino sredstvo, ki uničuje varoje tudi v pokriti zalegi. Ne smemo pozabiti tudi na varojo na narejencih s pokrito zalego. Ker v narejencih cca tri tedne ni pokrite zalege, s poleganjem čebelje zalege pride na plan vsa varoa. Ker te nimajo na voljo celic z ličinkami, obnemorejo in popadejo na dno panja. Preostalo varoo na čebelah pa lahko do konca dotolčemo z eno od preizkušenih metod. Tako od varoje očiščene čebelje družine lahko brez skrbi počakajo spet jesensko-zimsko uničevanje varoe.

Avtor: Vlado Auguštin

 

Mesečni nasveti julij:

 • pregled čebel,
 • točenje medu,
 • zamenjava matic,
 • izdelava ometencev

Leto se je prelomilo in že je tu mesec julij. Kdor v prvi polovici leta še ni točil, bo težko rekel , da je bilo leto medeno. V začetku julija je glavna poletna paša na kostanju in čeprav ponekod donos ni največji, se bodo čebele na njej najboljše pripravile na daljšo julijsko brezpašno dobo. V kolikor pa zamedi kostanj, nas čaka točenje. Glavna sprememba pri čebeljih družinah v tem mesecu je ta, da so dosegle svoj končni obseg. Vedeti moramo, da se gnezdo širi dokler se dan daljša. Ko se dan obesi, tudi od družin ne moremo zahtevati večjega razvoja. Naša skrb v tem mesecu mora biti, da čim dalj časa zadržimo sedanji obseg gnezda. Posebno pozorni moramo biti po tretiranju varoje z mravljično kislino. Ta matico prisili k prenehanju zaleganja, kar pa v tem obdobju ni priporočljivo, ker moramo paziti, da se zaleganje ne ustavi. Zaradi vročine in daljšega brezpašnega obdobja v tem mesecu, lahko matice domala povsem prenehajo z zaleganjem . Med pomladnim razvojem izležene čebele nimajo zalege na kateri se bi dodatno izčrpavale, zato začnejo lenariti zaradi česar se jim zelo podaljša življenjska doba. Preveč stare čebele pa so idealna možnost za razvoj varoe, pršice in noseme do te mere, da postanejo potencialna nevarnost za vsesplošno okužbo. Zavedajmo se, da se bo zimska generacija čebel polegala od konca julija do začetka septembra. Poznejše generacije bodo spet kratkožive. Zato naj skrben čebelar poskrbi, da bo od sredine julije naprej v panjih dovolj čebelje zalege. V kolikor ni v naravi nobene redne paše, je pomoč čebelarja je v drugi polovici meseca nujno potrebna. Ker po kostanju do cvetenja otave in slučajnega medenja hoje nastane brezpašna doba, obstaja nevarnost , da bi začele matice prenehati zalegati. Pomoč čebelarja naj bo v tem, da se zopet povrne k sladkorju, kot nadomestku ali dopolnilu skromne naravne paše. S sladkorjem vsaj delno obdržimo raven zaleganja iz kostanjeve paše in s tem vplivamo na številčno moč družin ob zazimljenju. V mesecu juliju si je priporočljivo pripraviti ometence. Te delamo tako, da iz medišča poberemo čebele, ki jih zbiramo v zabojčku za ometence. Pri tem si pomagamo z ročnim tlačnim razpršilnikom za vodo, da se čebele ne morejo razleteti. Količino odvzetih tj. ometenih čebel reguliramo glede na moč družine, na koncu pa naj bi ometenec tehtal približno 1 kg. Tega lahko kasneje uporabimo za pojačanje narejencev ali pa iz njih z dodajanjem matice formiramo novo družino. V tem najtoplejšem mesecu ne smemo pozabiti na oskrbo čebel z čisto neoporečno vodo. To je namreč najpomembnejši temeljni pogoj, da čebele lahko nadzirajo temperaturo v panju in da je zalegi omogočen normalen razvoj.

Varoja:

Po točenju medu začnemo čim prej zatirati varoje. Tokratno zmanjševanje varoj je nujno, da zagotovimo za zimo čim bolj zdrave čebele. Vsaka čebela, ki jo še kot ličinko ali kot odraslo čebelo napade varoja, je invalid z manjšimi delovnimi sposobnostmi. Če je takšnih invalidov veliko, so ti čebelji družini že v breme in grožnja za propad v poznejših mesecih. V mesecu juliju je večino varoj varno skritih v čebelji zalegi, kjer se razmnožuje. Zaradi tega moramo za njeno uničevanje izbrati mravljično kislino, ki kot edino sredstvo, skozi voščene pokrovce vpliva tudi na pokrito zalego. Uporabimo lahko tudi timol. Pred začetkom tretiranja moramo v panje vstaviti testne vložke, da bomo dobili informacijo o napadenosti čebel in o potrebnih nadaljnjih ukrepov pri zatiranju varoje.

Avtor: Vlado Auguštin

 

Mesečni nasveti avgust:

 • hranjenje čebel za zimo,
 • zagotovitev pomlajevalne paše,
 • preprečevanje ropa

Komaj smo letos dobro pričeli čebelariti, že je tu mesec avgust, ko se čebele začnejo resno nagibati k skrajni varčnosti – začetek novega čebelarskega leta je že tu. Z naravo, ki se polagoma pripravlja k mirovanju tudi čebele ne morejo izostajati. Avgust je za čebelarja izredno pomemben mesec, kajti čebele je potrebno pripraviti na naslednje leto. Čebele rojene v jesenski dobi ostanejo v panjih do zgodnje pomladi, zato moramo paziti da bo sedanji rod čebel vzrejen ob dobri beljakovinski krmi. Čebele in vsi drugi mrzlokrvci skladiščijo za zimo beljakovine v notranjosti svojih teles. Te beljakovine varujejo čebelo pred boleznimi in so osnova za proizvodnjo mlečka, ki je potreben za ustvarjanje mladega rodu v zgodnji pomladi. Čebelarji, ki imajo v okolici čebelnjaka kostanjeve gozdove, imajo veliko večjo prednost pred čebelarji, ki te paše ne izkoriščajo. Na kostanjevi paši čebele naberejo veliko peloda, ki je osnovni pogoj za dobro prezimovanje in za razvoj čebeljih družin pomladi naslednjega leta. Meseca avgusta je že čas za zimsko krmljenje čebel. Čebelarji pogosto rajši počakajo na konec poletne vročine in krmijo čebele šele septembra. Veliko boljše je, če čebele že avgusta nakrmimo s sladkornim sirupom v obrnjenih vedrih z navrtanimi luknjami v pokrovu. Poskrbimo da bo konec avgusta v panjih vsaj 15 kg zimske zaloge hrane. S krmljenjem družin takoj po končani paši dosežemo več ciljev:

 • Z dodajanjem hrane ustvarimo med čebelami občutek, da paša še traja, zato čebele obilno krmijo matico, ki še naprej zalega. Obseg zaleganja se zmanjšuje že zaradi naravnih pogojev in poteka počasi in ne skokovito, kar se zgodi če čebel ne krmimo.
 • Pri predelavi sladkorja v med čebele potrošijo precej energije in oslabijo. Lahko rečemo da se hitrejše starajo. Z zgodnjim krmljenjem izkoristimo vse pašne čebele, ki jih je še precej v panjih in ki bi odmrle že pred zimo. Zaradi njih z temi opravili manj obremenjujemo mlajše zimske čebele in tako dosežemo, da pričakajo zimo malo ali skoraj nič iztrošene. Mlade čebele so zaradi tega bolj odporne, lažje kljubujejo zimskim tegobam in njihova življenjska doba je daljša Pri avgustovskem krmljenju družin , moramo biti zelo previdni, kajti včasih že malenkost lahko povzroči rop, zaradi česar lahko nastane velika škoda. V kolikor pride do pojava ropa, je navadno čebelar povzročitelj tega. Vzrokov je lahko več: od razlitja sladkorne tekočine do nepotrebnega brskanja po čebelji družini. Ob nastanku ropa je potrebno takoj končati vsako delo pri čebelah, močnejšim družinam pripreti žrela, slabše družine pa prepeljati na rezervno stojišče.

Varoja:

Po zatiranju varoj, ki smo ga izvedli konec julija, moramo tudi konec avgusta pristopiti k temu opravilu. Število varoj moramo še v aktivni dobi zmanjšati na najmanjšo možno mero in tako preprečiti prezimovanje čebel invalidov. Na zimsko zatiranje varoj se ne smemo zanašati, ker je lahko prepozno. Varoje tretiramo s mravljično kislino ali s timolom. Da bo zatiranje čim bolj uspešno, priporočam, da v okviru društva ali regije izdelate načrt zatiranja, nato pa kontrolirano izvajate akcije zatiranja. To vodi k samostojnosti, uspešnosti in zadovoljstvu čebelarjev.

Avtor: Vlado Auguštin

Mesečni nasveti september:

 • preprečevanje ropa
 • odstranitev neprimernega medu
 • dopolnitev zimske zaloge hrane
 • kontrola družin, ki smo jim zamenjali matico

Smo v mesecu septembru, ko se dnevi občutno krajšajo, večeri pa so vse daljši. Naše čebele se že počasi pripravljajo na dolgo zimsko obdobje, tako da v naravi pobirajo še zadnje količine medičine in cvetnega prahu. Dobrodošlo jim je vse od pozne mane, nektarja jesenskega cvetja do sladkega soka zrelega sadja, ki ga je sedaj obilno v naravi. Nekatere družine si pomagajo s tem, da uberejo kriva pota in si pri nabiranju zimskih zalog pomagajo tudi z ropom.  Septembra matica zelo zmanjša zaleganje. Vsakršno pospeševanje zaleganja z dražilnim krmljenjem čebel je brez potrebe, kajti zadnje zaležene generacije čebel so kratkožive in zime ne preživijo. Ob morebitnem zdajšnjem krmljenju čebel samo pospešujemo razvoj varoe, ki se v zalegi pospešeno množi in si s tem ustvarja dobro izhodišče za bojni pohod v naslednjem letu. Dražilno krmljenje je zaradi tega v tem času škodljivo za čebele , zato je boljše dodati večjo količino hrane naenkrat Pred zadnjim krmljenjem je potrebno čebelje družine temeljito pregledati, ugotoviti njihovo stanje in urediti čebelje gnezdo. Če ima družina slabo matico, je sedaj zadnji čas da to zamenjamo. To so matice katerih družine imajo: presledkasto zalego, slab čistilni nagon, poapnelo zalego, slab obrambni nagon idr. V kolikor najdemo slabiča, ga likvidiramo. Boljše je zazimiti manjše število močnih in zdravih družin in te uspešno izzimiti, kot pa imeti spomladi probleme s slabimi družinami. V kolikor smo v panju tekom priprav čebelje družine za zimo odkrili med posledice mane, ga moramo obvezno odstraniti. Tega čebele napravijo iz sladkih izločkov nekaterih vrst listnih uši. Po vsebnosti mineralov je odličen za človeka, vendar je kot zimska hrana povsem neprimeren za čebele. Takšen med bomo prepoznali po tem, da ga čebele ne zapirajo z voščenimi pokrovci in da se hitro kristalizira. Najlažje ga je iztočiti prvih 14 dni po medenju. V kolikor ga ne moremo iztočiti, ga lahko uporabimo naslednje leto spomladi, kajti tedaj ne bo škodil čebelam. Preden končamo z delom in zapremo panj, moramo približno oceniti koliko kilogramov medu ima družina. V kolikor smo večji del zimske hrane dali že v mesecu avgustu, nas čaka sedaj lahko delo.

Varoja:

Skozi celi mesec september lahko glede na napadenost izvajamo zatiranje varoj z mravljično kislino. Način zatiranja je potrebno prilagoditiu podnebnim in pašnim razmeram na določenem območju. Pri tem moramo paziti, da temperature niso nižje, kot 12 C, saj se tu učinkovito delovanje mravljične kisline preneha.

Avtor: Vlado Auguštin

 

Mesečni nasveti oktober:

 • kontrola sumljivih družin
 • namestitev zapor za rovke in miši
 • panje stisnemo skupaj
 • ureditev notranjosti in okolice čebelnjaka

 

Vse hitrejše se bliža čas zimskega počitka in konec čebelarske sezone ter s tem tudi čebelarskih del. V prvem jesenskem mesecu so čebelje družine že pripravljene na zimo. Počasi se bo polegla še zadnja zalega, pa tudi dodatno krmljenje je že zaključeno. Družina si je izbrala mesto za prezimovanje tam, kjer se je polegla zadnja zalega. V mesecu oktobru čebele še vedno pridno prinašajo hrano iz obrobnih satov v bližino gnezda, kar delno spodbuja matico k omejenem zaleganju jajčec. To ni preveč dobrodošlo, kajti zdajšnja vzreja zalege je dobra le za razvoj varoje. Če je potrebno v prvih dneh oktobra še dodatno dokrmimo družine. Sladkornemu sirupu dodamo še česen in to v obliki soka iz glavic ali pa posušenega in mletega v prahu. Raztopino v količini 2 litrov dodamo hkrati, tako da jo bodo čebele vskladiščile neposredno v gnezdo in omejile matico pri zaleganju. Ta zadnji obrok bo čebelam osnovna hrana v prvem delu zimskega počitka. Čebele si v tem mesecu že oblikujejo zimsko čebeljo gnezdu. Pri temu moramo biti pozorni, da v kolikor je to na robu panja, le tega pomaknemo v sredino, tako da imajo čebele z leve in desne strani dostop do hrane v satih. V tem mesecu moramo biti ob lepih dnevih pozorni na tihi rop. Ta se pojavi skoraj neopazno, ko prično čebele roparice iznašati zimsko hrano pri slabših ali brezmatičnih družinah. Če tega pravočasno ne opazimo, nas bo na to opozoril prvi spomladanski pregled, ko bo katera od odmrlih družin brez zimske zaloge. Ob zadnjem pregledu čebel panje še enkrat potežkamo, panjem s premajhno zalogo hrane pomagamo vsaj z dvema medenima satoma, ki ju namestimo sat stran od čebelje gruče. V mesecu oktobru je čas, ko smo več ali manj končali dela v sami čebelji družini, zato imamo več časa za druga dela v čebelnjaku in okoli njega. Potrebno je predvsem pripreti žrela in pregledati vse odprtine v panjih, da vanje ne zaide kakšen nepovabljen gost v obliki miši ali rovke.

Varoja:

Najpomembnejše čebelarsko opravilo v tem mesecu je natančna ugotovitev navzočnosti varoje. To napravimo tako, da v AŽ panje za 10 dni namestimo testne vložke, medtem ko so ti pri LR panjih že serijsko vgrajeni. Čebelar mora v vsakem trenutku vsaj približno vedeti, koliko varoj je v posameznih čebeljih družinah. Diagnostiko je treba vzeti v zakup kot nujno čebelarsko opravilo, ki ni nič manj pomembno kot preprečevanje rojenja.

Avtor: Vlado Auguštin

 

Mesečni nasveti november:

 • zapažitev panjev;
 • skrb za mir na čebelnjaku;
 • pregled in sortiranje satja;
 • kuhanje voščin

Smo v mesecu novembru, ko pritisnejo že prvi mrazi. Naše čebele se stiskajo v zimsko gručo. V to jih sili vedno nižja temperatura izven panja. Takoj ko se ta zniža izpod 15° C se začno čebele zbirati v zimsko gručo in tudi vse manj izletavajo. V tem času nimajo potrebe za vodo, niti narava ne daje več izvorov hrane. Temperatura v notranjosti gnezda ne presega 28° C, pa tudi poraba hrane pade izpod 1 kg. Vse življenje v panju je pred zimskim mirovanjem. Čebelje družine so brez zalege in imajo le še rahle izlete ob sončnih dnevih. Pri izletih iznašajo prve mrtvice in sušijo zadnjo vlago iz panjev. Bolj ko je mrzlo, tem tesneje se čebelja družina stisne v gručo. Čebele ustvarjajo toploto z jemanjem hrane in dregetanjem mišic. V gnezdu se izmenjujejo od znotraj navzven, tako da imajo vse možnost za preživetje. V tem mesecu ne posegamo več v gnezdo in skrbimo da imajo čebele čim več miru. Če imamo pred stojiščem travo je priporočljivo, da jo prekopljemo. S tem pokrijemo vse odmrle čebele, obenem pa zakrijemo vse izvore bolezni, od katerih je najpogostejša nosema V hladnem novemberskem vremenu začnemo taliti oz. kuhati staro izločeno satje. Časa imamo sedaj dovolj, pa tudi čebele nas ne bodo več motile kakor v prejšnjih mesecih . Dobljene voščene kolače zamenjamo za satnice, katere bodo na hladnem počakale do spomladi ko jih bomo uporabili.. Lepo mlado satje in rumen vosek sta prvi pogoj za uspešno čebelarjenje, hkrati pa tudi čebelarjevo ogledalo. Satnice začnimo delati iz medenih pokrovčkov in divje gradnje. Na ta način lahko pri aktivnem obnavljanju satja v nekaj letih preidemo na satje, ki ne bo obremenjeno z kemičnimi ostanki varoacidov, ki smo jih v preteklosti uporabljali za zatiranje varoj.

Varoja:

Kadar v čebeljih panjih ni več zalege, so vse varoje na čebelah. To je idealen trenutek za temeljito uničenje preostalega števila varoj. Pozno jesensko tretiranje varoj je nujno, če smo ob oktobrski diagnozi ugotovili, da je v družini preveliko število varoj. Ker le redko kateri čebelarji oktobra izvajajo natančno diagnozo, je priporočljivo izvajati pozno jesensko zatiranje varoj pri vseh čebeljih družinah. Za ta postopek imamo več možnosti in sredstev. Pozno jesensko zatiranje varoj je uspešno, če odpade malo število varoj. To pomeni, da je v čebelji družini malo čebel poškodovanih od varoj. Če je ob tretiranju odpadle veliko število varoj, je to slabo znamenje, saj je v čebelji družini veliko število invalidov. To je zelo slaba popotnica za naslednje čebelarsko leto in dokaz da je bil čebelar v prejšnjih akcijah premalo uspešen. Novembra te napake ni mogoče popraviti, saj ne obstaja sredstvo, ki bi zacelilo rano invalidni čebeli.

Avtor: Vlado Auguštin

 

Mesečni nasveti december:

 • občasni obhodi čebelnjaka;
 • nastavitev vab in pasti za glodalce;
 • planiranje za naslednjo čebelarsko sezono;
 • izobraževanje;
 • prodaja medu

Leto se izteka, s tem pa tudi naše delo okrog čebel. Čebele so v mesecu decembru v času največjega mirovanja. Poraba hrana je zelo majhna, posebno če nastopijo večje ohladitve. V tem mesecu, se sicer še lahko okoli poldneva ozračje toliko ogreje, da pride do zadnjega izleta. Tedaj si čebele iz zunanjega roba zimskega gnezda očistijo svoje črevesje. Datum zadnjega izletnega dne si moramo čebelarji dobro zapomniti ali zabeležiti, da bomo lahko z manjšo nestrpnostjo pričakali prvi spomladanski čistilni izlet. V kolikor smo pravočasno zazimili zdrave družine ni nevarnosti za slabo prezimovanje, če čebele ne izletijo pozimi do sto dni. Pozimi čebeljih panjev ne smemo odpirati, ker bomo s tem vznemirjali čebele. Stanje družine lahko preverimo z gumijasto cevko ali s slušalko na žrelu panja. Naša glavna naloga v tem mesecu je preprečiti, da bi čebele motili vplivi iz okolja in sami čebelarji s svojimi nepotrebnimi ukrepi. Drugače pozimi čebele opazujemo bolj od daleč in jim nudimo kar se da največ miru. Prav zaradi tega nam ostane dovolj časa za ostala opravila, med drugimi tudi za obračun minulega čebelarskega leta. Vsak dober čebelar temeljito analizira svoje čebelarjenje v preteklem letu. Ugotoviti moramo katere napake smo naredili in ali smo za svoje neuspehe krivi sami ali pa so ti posledica objektivnih razlogov. Pri čebelah bomo popravni izpit delali šele naslednje leto in ne takoj po storjeni napaki.

Varoja: Pozno jesensko tretiranje varoj je mogoče opraviti tudi še v decembru, teoretično še ves čas do prvega zaleganja.

Avtor: Vlado Auguštin