ČEBELARSKO DRUŠTVO TURNIŠČE

 

Korenine ČD (Čebelarsko Društvo) Turnišče segajo že v leto 1924, ko je bila v takratni gostilni Strašilo ustanovljena čebelarska družina Spodnji Breg. Za rojstni dan društva pa šteje 14. januar 1967, ko so v čebelarski družini združili čebelarje s celotnega desnega brega reke Drave takratne ptujske občine. Sedanji naziv ČD Turnišče so sprejeli 7. marca 1976, ko je bilo samostojno društvo pravno – formalno ustanovljeno in vpisano v register.

Pomemben prelomnik v delovanju društva je bila gradnja čebelnjaka. Začeli so ga graditi 2.7.1999. Sama gradnja temeljev se je pričela že 28. Junija. S pridnim prostovoljnim delom članov društva je bil čebelnjak zgrajen zelo hitro in tako so se lahko vanj naselili prvi panji s čebeljimi družinami.

14.9.2002 je Čebelarsko društvo Turnišče razvilo svoj prapor, na katerem so bili žebljički skoraj vseh včlanjenih čebelarjev, skupaj s sponzorji. Za praporščaka je bil imenovan g. Letonja Jože, ki ga je nosil do l. 2011. Takrat je vlogo praporščaka prevzel g. Kostanjevec Maks, ki to funkcijo opravlja še danes.

11.9.2010 se je Čebelarsko društvo Turnišče pobratilo s ČD Rogaška Slatina. Ob slovesnosti, ki je potekala ob društvenem čebelnjaku, se je temu dogodku v spomin posadila lipa prijateljstva.

Leta 2014 smo v Čebelarskem društvu Turnišče v oktobru pričeli z izvajanjem čebelarskega krožka na OŠ Hajdina. To je v društvu prvi čebelarki krožek, ki ga izvaja g. Slavko Čeh, ki je pred tem bil tudi dolgoletni predsednik društva.

Čebelarsko društvo šteje preko 63 članov, ki čebelarijo z različnim številom družin. K sodelovanju se trudimo spodbuditi vedno nove člane, kar nam zaenkrat dobro uspeva, saj skoraj vsako leto pridobimo novega člana. Člani društva se srečujemo skozi leto na različnih dogodkih. Bodisi piknikih, ki so včasih tudi delovni, kot tudi na rednih sestankih, kjer se seznanimo s trenutnim stanjem v društvu, problematiko ipd.

Vse od uvedbe Tradicionalnega Slovenskega zajtrka aktivno sodelujemo tudi v tem projektu, kjer naši člani vsako leto donirajo dovolj medu, da z njim nahranimo vse otroke v vrtcih in šolah, ki jih pokrivamo. To znaša letno nekje 60 kg medu.

Vsa leta zelo dobro sodelujemo z občino Ptuj ter ostalimi občinami na desnem bregu reke Drave, ki nam rade prisluhnejo pri naših željah, potrebah in projektih.

Čebelarsko društvo ima že kar lepo tradicijo, za kar gre predvsem zahvala ustanovnim članom in pa vsem in vsakemu posebej, ki v društvo doprinesejo svoj delček. Le tako lahko zgledno sodelujemo in se razvijamo skozi vsa ta leta. Vse druži ena skupna točka. Čebele. Ta točka je tako močna, da nas popelje skozi vse težave, brvi in skrbi, da stremimo k novim ciljem.

Vsi člani pa si leto za letom želimo le eno:  NAJ MEDI!

Čebelarsko društvo Turnišče