Pravilnik o finančno materialnem poslovanju ČD Turnišče

Na podlagi določb Statuta Čebelarskega društva Turnišče je zbor članov društva dne 9.2.2019
sprejel naslednji

Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju Čebelarskega
društva Turnišče

 

 

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju ČD Turnišče