Med oljne repice

Med oljne repice je svetlo rumene barve, vonja po zelju, slami ali stelji in okusa po olju. Kristalizira zelo hitro in kristaliziran je sivkasto-bel. Uporablja se predvsem v prehrani iz njega pogosto delajo kremni med in na ta način omilijo neprijetne senzorične lastnosti.

Oljna repica spada med gospodarsko pomembne poljščine, na katerih lahko čebele naberejo presežke medu. Oljna repica je dvoletnica, sodi med križnice in daje velike količine nektarja in cvetnega prahu. Pri nas jo največ sejejo na vzhodu in jugovzhodu države.