Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu

V petek, 15. 10. 2021, je bil v Uradnem listu objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021. Na osnovi zaprosila je Javna svetovalna služba v čebelarstvu s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pridobila seznam čebelarjev, ki imajo 10 ali več čebeljih družin. Opozarjamo, da seznam čebelarjev ne predstavlja seznama upravičencev za ukrep in s tem prejemnikov državne pomoči. Čebelarska zveza Slovenije je v ponedeljek, 18. 10.,  po pošti poslala tiskane Vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 in pisna Navodila za izpolnitev vloge. Pošto bodo čebelarji prejeli do konca tedna. Rok za oddajo vloge je 27. oktober 2021.

Odlok je dostopen na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3255/odlok-o-financni-pomoci-za-nadomestilo-skode-v-cebelarstvu-v-letu-2021

Ta vnos je bil objavljen v Obvestila. Zaznamek za trajno povezavo.